K l u b  č e s k é h o  p o h r a n i č í 

 Jen zůstane-li naše pohraničí české, zůstane českou i celá naše vlast.

   

   

   

                    VI. národní sněm 29. a 30. října 2004 v Plzni

 

 

Usnesení VI. národního sněmu KČP                             Usneseni

Závěrečné prohlášení VI. národního sněmu KČP        Prohlaseni

P o s e l s t v í  D r .  E . B e n e š e :                             Benes

 

 

        

Naše schránka je :   Klub-ceskeho-pohranici@seznam.cz